ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Тържествено посрещане на новата учебна година

 

"На добър час!"

С емоционално начало от песни, танци и стихотворения започна първия учебен ден в Детска градина №121 район Нови Искър. С трепет и вълнение децата прекрачиха прага на детската градина , където с грижа и любов бяха поведени към пътя на знанието от техните учители.

Успешна учебна година!