ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Филиал с. Доброславци

 

Първа група

Екип:

Аделина Цветанова- старши учител

Юлиана Станиславова-учител

Цветелина Асенова- помощник–възпитател

                                                                                        

 

 

 

Подготвителна група за училище

Екип:

Радостина Петкова-старши учител

Леди Спасова- старши учител

Елза Иванова – помощник–възпитател