ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Слънце

                                                                                     

Екип:

Цветелина Лозанова- учител

Мария Станева -учител

 

Лилия Георгиева - помощник–възпитател

Мариела Борисова - помощник–възпитател