ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Звездичка

 

Екип:

Йорданка Рангелова- старши учител

Цветелина Николова- учител

Екатерина Николова- помощник–възпитател