ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Детелини

                

Екип:                                                                                     

Цветелина Костадинова- учител

Ирена Тошева - учител

Верония Данкова - помощник–възпитател