ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Мечо Пух

 

Екип:                

Лазаринка Меткова- медицинска сестра

Стела Илиева-медицинска сестра

Гергана Маркова-помощник–възпитател

Цветелина Ангелова- помощник–възпитател