ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Уважаеми родители, в прикачения файл ще откриете насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021