ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Допълнителни облазователни дейности – логопед