ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Информация относно допълнителните дейности в ДГ 121

ИНФОРМАЦИЯ

Относно  ДОД  /допълнителни образователни дейности/

Народни танци –понеделник и петък до обяд

Цени за първа и втора група-2.00лв за присъствие

Цени за трета и четвърта група-2.50лв за присъствие

Спортни дейности – вторник и сряда до обяд

Цени за първа група-2.50 лв за присъствие

Цени за втора, трета и четвърта група-3.00 лв за присъствие

Приложни дейности: петък до обяд

Цени за всички групи-4.00лв за присъствие

В предвид специфичните умения, които трябва да развиват децата, подготовката на материалите , с които работят децата, както и желанието на децата да видят в завършен вид продукта на тяхната работа,  двете занимания за седмицата  по приложни дейности се сливат или се взимат в един ден.Времетраенето за малките групи е около 10-15 минути.За големите групи е 20-25минути. При сливането на двете занимания времето се удвоява.

Първото занимание при всички допълнителни дейности  е безплатно!

Във връзка със заплащането на услугата първото  дете заплаща пълна такса, второтото  50% /при условие, че и двете деца посещават дейности/

Трето, дете със СОП, дете с починал родител, дете с ТЕЛК  не заплащат такса.

При изготвянето на списъка с присъствията от преподавателите, същите ще бъдат проверени от учителките в групите и тогава ще бъдат предоставени на касиера за събирането им.Предупредени са преподавателите и учителите за да не допускат грешки при приключване на присъствията.