ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Информация, относно режим на работа на ДГ 121 от 20.06.2022

НА   ВАШЕТО ВНИМАНИЕ…

Считано  от 20.06.2022год.

Първа група вариант отива  в помещението на четвърта група .Групата ще бъде сборна с децата  на четвърта група.

Втора група  ще бъде в помещението на трета група с част от децата  на трета група.

Първа група си остава  в същото помещение  с част от децата  на трета група.