ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Информация за алгоритъм на действие в случай на COVID-19 в ДГ 121

Информация за алгоритъм на действие в случай на COVID-19 в ДГ 121