ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

информасия относно групите под карантина

Важна информация за контактните групи

 

от 25.02.2022год.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с  трети случай на ВАРИЦЕЛА в първа група КАРАНТИНАТА  се удължава до 06.03.2022год. включително.

Във връзка с втори случай на ВАРИЦЕЛА в четвърта група КАРАНТИНАТА

започва да тече от 25.02.2022год. до 17.03.2022год. включително.

Контактните и преболедувалите деца могат да посещават карантинните групи,

Неконтактните ще посещават близката по възраст група.

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност,

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!