ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

класиране и записване на деца, родени в набор 2019г.

Уважаеми родители, в прикачения фаил ще откриете информация относно класиране и записване на децата, родени в набор 2019г.