ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Мерки за организиране на дейността на детската градини и ясла

Уважаеми родители,

Дейността на детската градина ще бъде възстановена от 26.05.2020г. и няма да бъде прекъсвана през летния период.

С цел осигуряване на максимална безопасност на децата и на всички служители в детската градина е необходимо да бъдат спазвани някои конкретни мерки при подновяване на посещението на детска градина на децата.

В прикачените файлове ще откриете Мерки за организиране на дейността на детската градина и ясла след възстановяване на приема на деца и образец на информирано съгласие, което следва да бъде подписано от Вас преди или при първото посещение на детето.