ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Вътрешни правила за дейността на ДГ №121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Уважаеми родители,

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.

В прикачения файл ще откриете вътрешните правила за дейността на ДГ №121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19