ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Важна информация, относно група "Вариант"

Важна информация

25.03.2022год.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЧИТАНО от 25.03.2022год. в ПЪРВА ГРУПА ВАРИАНТ има детенце с ОЗБ ВАРИЦЕЛА.

Карантинният период е от 25.03.2022год.  /В деня на бързото известие/ до 14.04.2022год. включително.

Групата ще работи с контактните деца т. е. с децата, които са присъствали  на 21 и 22.03.2022год.

Уведомена е Регионална здравна инспекция и са предприети задължителните мерки.

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност,

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!