ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Важна информация относно таксите за детските ясли и градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С промяна  на Закона за корпоративното  подоходно облагане /ДВ бр. 17/2022год./, параграф 5 се извършва промяна на  Закона за местните данъци и такси в раздел 2 Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и градини,

Считано от 01.04.2022год.