ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Новини

Допълнителни образователни дейности

Удължаване на срока за подаване на документи на оферти за участие в конкурс за ДОД „Логопед“

Допълнителни дейности

Относно обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности (ДОД) извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г.
Тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 г. - ДГ №121 - София, район Нови Искър

Тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 г.

Тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 г.

Дарение

Благодарим Ви!

На вашето внимание...

Промяна в режим на работа със сборните групи

Информация, относно режим на работа на ДГ 121 от 20.06.2022

Информация, относно режим на работа на ДГ 121 от 20.06.2022

Съобщение

Съобщение

Информация относно режим на работа през месец юли

Информация относно режим на работа през месец юли

Важна информация относно таксите за детските ясли и градини

считано от 01.04.22г., отпадат таксите за детските градини и яслили

Важна информация, относно група "Вариант"

Важна информация, относно група "Вариант" - групата е поставена под карантина поради ОЗБ варицела

група "Вариант под карантина"

Важна информация

информация относно групите под карантина

информация относно групите под карантина - удължаване на карантината

Iгр. под карантина

Iгр. "Звездичка" е под карантина поради варицела

II гр. под карантина

II гр. под карантина поради персонал с COVID

Информация относно допълнителните дейности в ДГ 121

Информация относно допълнителните дейности в ДГ 121

Важна информация, относно ОЗБ варицела

Карантинните групи, контактни на ВАРИЦЕЛА са работещи групи. НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ! ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ С КОНТАКТНИТЕ ДЕЦА И СЛУЖИТЕЛИ

Група под карантина, поради ВАРИЦЕЛА!

IIIгр. "Мики Маус" е под карантина, поради случай на ВАРИЦЕЛА!

важна информация

служители под карантина

Информация ДОД

Информация ДОД

Възобновяване посещението на детска градина

Възобновяване посещението на детска градина

график за прием на децата в ДГ 121

график за прием на децата в ДГ 121

Информация за алгоритъм на действие в случай на COVID-19 в ДГ 121

Информация за алгоритъм на действие в случай на COVID-19 в ДГ 121

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Указания относно възобновяването на посещаването детска градина

Указания относно възобновяването на посещаването на детска градина

Вътрешни правила на ДГ № 121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Мерки за организиране на дейността на детската градина и ясла

Предприемане на конкретни мерки и действия при възстановяване на дейността на детската градини и ясла

записване на деца родени в набор 2019г.

записване на деца родени в набор 2019г.

класиране и записване на деца, родени в набор 2019г.

класиране и записване на деца, родени в набор 2019г.