ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Новини

Вътрешни правила на ДГ № 121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №121 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Мерки за организиране на дейността на детската градина и ясла

Предприемане на конкретни мерки и действия при възстановяване на дейността на детската градини и ясла

предстоящо отваряне на детските градини

предстоящо отваряне на детските градини

записване на деца родени в набор 2019г.

записване на деца родени в набор 2019г.

класиране и записване на деца, родени в набор 2019г.

класиране и записване на деца, родени в набор 2019г.