ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

За родителите

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ...

Отсъствията на децата  по време на обявената грипна епидемия , както  и на 05 .02. 2020 г. / междусрочна ваканция/ ще бъдат извинени служебно.

  

 Същите отсъствия не  влизат в полагащите се 30 /тридесет/ работни  дни с уведомление за първа и втора  възрастова група  и 10 /десет/ работни дни за трета и четвърта / подготвителна/ група .

 По време на КАРАНТИНА  в групата , отсъствията на децата от същата група се извиняват служебно .

 

По време на ваканциите на учениците , отсъствията на децата от трета и четвърта / подготвителна / група  се извиняват служебно. 

Прикачени документи

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ.docx