ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Допълнителни дейности

Относно обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности (ДОД) извън основните форми на педагогическо взаймодействие за учебната 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г. 

Прикачени документи

ДОД 2023.pdf