ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Важна информация

23.03.2022год.

Важна информация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЧИТАНО от 22.03.2022год. в ПЪРВА ГРУПА ВАРИАНТ има колега с положителен резултат на Ковид.Последният работен ден на колегата е 21.03.2022год.

Всички деца, присъствали на дати 21 и 22.03.2022год. са КОНТАКТНИ  до дата 27.03.2022год. Групата е затворена до 25.03.2022год.включително.

В понеделник групата ще бъде отворена и ще работи!

ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ на  21 и 22.03.2022год.НЕ СА КОНТАКТНИ И АКО ЖЕЛАЯТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МОГАТ ДА ПОСЕЩАВАТ  яслата/най-близката по възраст група/.

Уведомена е Регионална здравна инспекция и са предприети задължителните мерки.

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност,

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!