ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

Iгр. под карантина

Важна информация

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЧИТАНО от 02.02.2022год. до 22.02.2022год. включително

 ПЪРВА ГРУПА Е КАРАНТИННА НА ВАРИЦЕЛА.

ВСИЧКИ ДЕЦА, ПРИСЪСТВАЛИ НА ДАТА 02.02.2022год. СА КОНТАКТНИ!

ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ на  02.02.2022год. НЕ СА КОНТАКТНИ И АКО ЖЕЛАЯТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МОГАТ ДА ПОСЕЩАВАТ  ДРУГА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА.

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност,

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!