ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

II гр. под карантина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЧИТАНО от 03.02.2022год. до 12.02.2022год. е с положителен резултат на Ковид  ЦВЕТАНКА  ДИМИТРОВА, помощник-възпитател във втора възрастова група.

Предприетите действия от страна на директора са:

1.Затваряне на групата, считано 04.02.2022год.  до 08.02.2022год.включително.

2.Карантинирани са контактните служители и  децата в групата, присъствали на дата 02.02.2022год.

3.Проведена е задължителната цялостна и усилена дезинфекция.

4.Информирани са органите на СРЗИ.

ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ НА 02.02.2022год. НЕ СА КОНТАКТНИ И АКО ЖЕЛАЯТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МОГАТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДРУГА ГРУПА,

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност, както и ще предприема необходимите действия съгласно Алгоритъма за действие при случай на COVID-19.

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!