ДГ №121
Детска градина в град София, район Нови Искър

важна информация

Важна информация

Важна информация

10.01.2022год.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЧИТАНО от 07.01.2022год. до 14.01.2022год. включително помощник-възпитателят на трета възрастова група НЕНКА ГЕОРГИЕВА е контактна на Ковид-19, поради положителен резултат на член от семейството.

СЧИТАНО от 10.01.2022год. до 20.01.2022год. е с положителен резултат на Ковид  ЛЕДИ СПАСОВА, старши учител в  голямата група във филиал ДОБРОСЛАВЦИ.

 Предприетите действия от страна на директора са:

1.Затваряне на групата, считано 10.01.2022год.  до 14.01.2022год.включително.

2.Карантинирани са контактните служители и  децата в групата, присъствали на дата 07.01.2022год.

3.Проведена е задължителната цялостна и усилена дезинфекция.

4.Информирани са органите на СРЗИ.

ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИСЪСТВАЛИ НА 07.01.2022год. НЕ СА КОНТАКТНИ И АКО ЖЕЛАЯТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МОГАТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДРУГАТА ГРУПА,

МОЛЯ Ви, задължително да наблюдавате децата за клинични симптоми.

Детското заведение ще продължи да следи за спазването на правилата за безопасност, както и ще предприема необходимите действия съгласно Алгоритъма за действие при случай на COVID-19.

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!